X
GENÇ PARTi ve CEM UZAN - iMAR BANK

   
 
  iMAR BANK
Sn. Cem Uzan’ın İmar Bankası ile hiçbir hissedarlık ve yöneticilik ilişkisi bulunmamaktadır.

ROZ Medya Takipçi Yorum Beğeni İçin Tıklayın

Sn. Cem Uzan, İmar Bankası’nın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten sonra çıkarılan, Anayasa ve uluslar arası sözleşmelere aykırı Uzan Kanunu olarak adlandırılan bir takım yasalar ile hiçbir ilişkisi olmadığı bankanın borcundan sorumlu tutulmasına rağmen, kamunun sırtına yük binmemesi ve ailesinin iade-i itibarı adına borcun ödenmesi için her türlü çabayı göstermiştir ve halen de göstermeye devam etmektedir.

Bunu teminen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile onlarca toplantı yapılmış ve 11 adet yazılı teklif sunulmuştur.

Bu tekliflerden hiçbirisine TMSF tarafından olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmemiş, karşı bir teklif getirilmemiştir.

Anlaşma imzalayan diğer banka sahiplerine her türlü peşinat ödemesi olmaksızın, uzun vade, indirim ve sair kolaylıklar tanınmış olmasına rağmen, banka sahibi olmayan ve ancak sonradan çıkartılan yasalar ile sorumlu tutulabilen Sn. Cem Uzan’a diğer banka patronları ile yapılan protokollerdeki şartların hiçbirisi sağlanmamış, eşitlik gösterilmemiştir.

Bunun nedeni ise kendisinin şu anki iktidarın en önemli rakibi konumunda bir siyasi parti lideri olmasıdır.

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, tüm bu iyi niyetli ve sorunun çözümüne yönelik girişimlere rağmen, anlaşma yolunu seçmemiştir. Bu yolu seçmediği gibi, tamamen kendisinin yarattığı bir “savaş”ın içinde olduğunu, zorluklarla tek başına mücadele ettiğini ileri sürerek kamuoyunu yanıltmaktadır.

Oysa bu yol seçileceğine Sn. Cem Uzan tarafından Şubat 2005 tarihinde verilen son teklif kabul edilmiş olsaydı, hazinenin kasasına çok büyük miktarda bir ödeme girmiş olacak ve geri kalan hazine alacağının kısa sürede tamamen tahsili için de önemli bir yol alınmış olacaktı.

  • 1. TMSF tarafından atanan yöneticiler, yine TMSF tarafından gönderilen ödeme emrine karşı yasal yollara başvurmayarak başta Telsim olmak üzere diğer şirketleri hukuka aykırı biçimde ve suç teşkil edecek şekilde borçlandırmışlardır.

  • 2. Yapılan açıklamaların aksine, şirketlerin TMSF tarafından atanan kişilerce ne derece kötü ve basiretsiz şekilde yönetildiği, basında yer alan ve Telsim’in 2005 senesinde 3,5 milyar YTL. (3,5 katrilyon TL.) zarar ettiği haberleri ile bir kez daha teyit edilmiştir. Eğer şirket bu derece kötü yönetilmeseydi ve 3 milyar dolara yakın zarar etmeseydi, gerçek değeri olan 9–10 milyar dolara kadar alıcı bulabilirdi.

  • 3. Telsim şirketi bu derece kötü yönetilirken, TMSF tarafından yapılan ihaleye, şirketin % 75’ini oluşturan kontörlü hat abonelik sistemini çalıştıran şebeke (I.N. Platform/Intellegent Network Platform) dâhil edilmemiştir. Edinilen bilgiye göre bu şebeke ihalesiz ve bedelsiz olarak kanuna ve hukuka aykırı şekilde devredilmeye çalışılmaktadır. Bu durumda ihalenin de kesin olarak iptal edilmesi gerektiği açıkça ortadadır.

  • Bütün bu gerçeklerin yanı sıra, Sn. Cem Uzan, bu olayın başlangıcından beri olduğu gibi hala kamu alacağının tahsilini sağlamak için her türlü iyi niyetli çabayı göstermeye hazırdır.

Cem Uzan Vekili : Avukat Şaylan ÇIĞGIN
Güncel Bildirimler Maile Gelsin
 
Cem Uzan ve Genç Parti Gazete Abonelik
CEM UZAN ve GENÇ PARTİ GAZETE
Online ve Güncel Haber Mailine Gelsin
E-posta :
    
Gazete Sayfasını Ziyaret Et

Mobil Sürüm için Tıkla
Mobil Sürüme Geç

ROZ Bilişim ve Yazılım

CENKUZAN.TR.GG

Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar.
Güneş ufuktan şimdi doğar.
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin
Bu gök, deniz nerede var,
Nerede bu dağlar, taşlar.

Bu ağaçlar, güzel kuşlar.
Yürüyelim arkadaşlar.
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin.

Her geceyi güneş boğar
Ülkemizin günü doğar,
Yol uzun olsa da ne var,
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert adımlarla her yer inlesin.

cenkuzan.tr.gg
Genç Parti ve Cem Uzan Forum

ROZ BiLiŞiM ve YAZILIM ⓇⓄⓏ

CEM UZAN sitesi yenilendi ve içerik güncellendi !
Cem Uzan tr gg Sitesi Güncellendi
cenkuzan.tr.gg

ROZ Bilişim ve Yazılım ⓇⓄⓏ
 
GENÇ PARTi ve CEM UZAN
  R O Z  T A S A R I M
 
Sitemap Bize Yazın
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol